friese rassen logo 01

Nijsgjirrich

De invloed van het grootschalige bedrijfsleven op de wereldwijde voedselproductie neemtzeer snel toe.
Ook de mondiale handel in zaaigoed laat dat duidelijk zien. Een steeds kleiner aantal zeer grote bedrijven monopoliseert de markt. Door de nieuwe Europese regelgeving voor landbouwgewassen, nemen wereldwijd opererende bedrijven onopvallend de Europese markt over. De Europese Commissie dreigt de zeggenschap over de zaden van onze voedselgewassen aan grote zaadbedrijven te geven....maar van wie is zaad nou eigenlijk??? http://vimeo.com/51870861 meer info: http://www.reclaimtheseeds.nl/index.php/achtergrond Door de voorstellen voor de nieuwe EU zadenregulering zal de zadenmarkt zich nog meer concentreren in handen van een klein aantal industriele zadenconcerns. Als deze plannen doorgaan zullen nog meer oude en zeldzame fruit-, groenten- en granenvarieteiten van de markt verdwijnen.

In diverse landen worden boeren ernstig onder druk gezet om zaden af te nemen van de grote zadenconcerns! En het gaat nog veel verder: genetisch gemanipuleerde zaden kunnen ook in de vrije natuur terechtkomen, of op het land van andere boeren. Het genetisch materiaal is gepatenteerd en dus moeten deze boeren een gedeelte van hun winst afstaan. Ook als ze niet om deze zaden hebben gevraagd of ze helemaal niet wilden. In Brazilie hebben boeren de Amerikaanse biotechnologisch multinational Monsanto, die marktleider is van onder andere genetisch gemodificeerde zaden, aangeklaagd. http://www.piepvandaag.nl/monsanto-aangeklaagd/ De algemene diversiteit in eetbare gewassen is de afgelopen decennia schrikbarend teruggelopen en grote bedrijven beschikken over veel (geld en dus) lobbykracht, zij bepalen de agenda steeds meer. Meer weten? Bekijk documentaire 'De wereld volgens Monsanto' (http://www.visionair.nl/)

Landbouwgewassen

De 110 landbouwgewassen in de collectie van het Werkverband Friese Rassen zijn in de provincie ontwikkeld, zoals de Berlikumer Ui. Of ze kwamen er, zoals de Sint Jansrogge, vroeger voor en er was nog zaad van. Ze behoren daardoor tot de Friese cultuurhistorie. 

Wie zich een beeld wil vormen van de Friese gewassen kan een bezoek brengen aan de door het Werkverband ingerichte demotuinen.
Dat zijn er twee. De ene is vanaf half mei ingericht bij het Fries Landboumuseum. Het adres is Felling 6 8912 CG Leeuwarden. De andere vanaf half mei bij De Kruidhof, Schoolstraat 29B te Buitenpost.
Hier worden de meer dan honderd landbouwgewassen uit de collectie van het Werkverband getoond.

Op beide plekken kunnen excursie worden georganiseerd. Opgave:

 

aandeslagSedert 2017 vinden we bij Vijversburg in het gedeelte 'Het Ooievaarsnest' een demotuin voor de oorspronkelijke Friese landbouwgewassen. Met ingang van 2010 wordt deze veranderd in een tuin waar deelnemers onder deskundige begeleiding kunnen meemaken hoe getuinierd wordt. 

Je vindt er dan een keuze uit vroege, middenvroege en late Friese aardappelrassen en Friese of met Fryslân verwante peulvruchten.

Per ras worden zes rijtjes geteeld. Er staan ook enkele exemplaren van het rabarberras Lioessens 1 en Lioessens 2. De werkzaamheden komen er op neer dat de gewassen, ook wat betreft de grond, van begin tot einde aangepakt worden. Hiervoor is een rooster opgesteld.

Om ze op te eten, worden de opbrengsten van wat geteeld wordt onder de leden van de werkgroep verdeeld. 

Lezers kunnen zich opgeven via