friese rassen logo 01

Activiteiten

BIJEENKOMSTEN BIJ HET LANDBOUWMUSEUM

Na de geslaagde zondagmiddagbijeenkomsten bij het Landbouwmuseum in 2019, worden ze in de herfst 2020 van 14.00 tot 16.00 uur voortgezet. 
Aan Janco Heida, betrokken bij De Streekboer, is gevraagd ons op 25 oktober voor te lichten over zijn organisatie in verband met de Friese rassen en gewassen. Dan zal ook aandacht worden besteed aan de Friese Voedselbeweging.  
Een derde bijeenkomst op 15 november staat in het teken van het fokken van de zeldzame dierrassen. Mira Schoon van het Centrum van Genetische Bronnen Nederland in Wageningen houdt een presentatie over wat er zich hierbij voordoet. 

 

EXPOSITIE IN OBE

 

collageVan 14 augustus tot 18 oktober organiseert het historisch en literair centrum Tresoar een expositie over de Friese rassen en gewassen. Deze wordt gehouden in het gebouw OBE op het Oldehoofdsterkerkhof, schuin tegenover Tresoar. 
Op deze pagina enkele door Pat Zijlstra gemaakte foto's over hoe Tresoar de tentoonstelling met behulp van tuinarchitect Nico Kloppenburg heeft ingericht. 
Bezoekers kunnen tot de genoemde einddatum er overdag terecht.
Op de zaterdagen 26 september, 3 oktober en 10 oktober kan worden deelgenomen aan een excursie in OBE. De begeleide excursies beginnen 13 uur en eindigen 15 uur. Wegens Corona is het maximaal aantal deelnemers 10. Daarom dienen belangstellenden zich van te voren op te geven via info@werkverband-friese rassen.nl of via 0512 371509

 

 

  

 

 

ZADEN EN VERKOOPPUNTEN 

Gebruik makend van een door Brussel uitgevaardigde regeling voor traditionele variëteiten, brengt het Werkverband Friese Rassen een dertigtal zaden in zakjes op de markt.
Ze worden door groothandel Greijdanus & Brouwer in Heerenveen via de volgende Friese Welkoopvestigingen aangeboden: Heerenveen, Koudum, Dokkum, Sneek, Burgum en Leeuwarden. 
Ze zijn ook te koop bij De Doarpstún in Snakkerbuorren, de Kruidhof in Buitenpost en groencentrum Douma in Burgum.   
U kunt ze ook aanschaffen via de website van Streekboer. 
Het overzicht van de aangeboden zaden is te downloaden via deze link.

Dit zijn de aangeboden zaden: 

Sûkerij/Cichorei
Grize Sânboekwyt/Grijze Zandboekweit 
Fryske Giele Wâldbean/Friese Gele Woudboon
Fryske Wâldbean oan de stok/Friese boon aan de stok - droge boon
Fryske Brune Wâldbean/Friese Bruine Woudboon - droge boon  
Reade Krobbe/Rode Krobbe - droge boon 
Rijsied/Huttentut
Gritney/Gritney - droge boon
Sitroentsje/Citroentje - droge boon 
Readbûnte Fryske Stokbean/Roodbonte Friese Stokboon
Karwijsied/Karwijzaad
Frysk Beantsje stam/Fries Boontje stam-sperzieboon 
Frysk Beantsje stok/Fries Boontje stok -sperzieboon   
Koudumer Stamsnijbean/Koudumer Stamsnijboon 
Janumer Pronkbean/Janumer Pronkboon 
Waalske Tún- en Ikkerbean/Waalse Tuin en Akkerboon 
Adrie/Adrie
Fryske Kapusiner/Friese Kapucijner
Pûltsje op Reis/Peul op Reis 
Dopeart Fryslân/Doperwt Fryslân 
Frysk Wytbloeiflaaks/Fries Witbloeivlas 
Sumarder Oarlochstabak/Sumarder Oorlogstabak
Fryske Blomkoal/Friese Bloemkool 
Kûgelbeantsje/Kogelboontje - droge boon
Fryske Wytkym/Friese Witkiem - tuinboon
Menamer Rûne Wite Readkop/Menaldumer Ronde Witte Roodkop - raap  

 

FRIESE RASSEN EN GEWASSEN LATEN ZICH ZIEN

Wie zich een beeld wil vormen van de Friese gewassen kan een bezoek brengen aan de door het Werkverband ingerichte demotuinen.Dat zijn er twee. De ene is vanaf half mei ingericht bij het Fries Landboumuseum. Het adres is Felling 6 8912 CG Leeuwarden. De andere vanaf half mei bij De Kruidhof, Schoolstraat 29B te Buitenpost.
Hier worden de meer dan honderd landbouwgewassen uit de collectie van het Werkverband getoond.
Op beide plekken kunnen excursie worden georganiseerd. Opgave: