friese rassen logo 01

Activiteiten

ZADEN EN VERKOOPPUNTEN 

Gebruik makend van een door Brussel uitgevaardigde regeling voor traditionele variëteiten, brengt het Werkverband Friese Rassen een dertigtal zaden in zakjes op de markt.
Ze worden door groothandel Greijdanus & Brouwer in Heerenveen via de volgende Friese Welkoopvestigingen aangeboden: Heerenveen, Koudum, Dokkum, Sneek, Burgum en Leeuwarden. 
Ze zijn ook te koop bij De Doarpstún in Snakkerbuorren, de Kruidhof in Buitenpost en groencentrum Douma in Burgum.   
U kunt ze ook aanschaffen via de website van Streekboer. 
Het overzicht van de aangeboden zaden is te downloaden via deze link.

Dit zijn de aangeboden zaden: 

Sûkerij/Cichorei
Grize Sânboekwyt/Grijze Zandboekweit 
Fryske Giele Wâldbean/Friese Gele Woudboon
Fryske Wâldbean oan de stok/Friese boon aan de stok - droge boon
Fryske Brune Wâldbean/Friese Bruine Woudboon - droge boon  
Reade Krobbe/Rode Krobbe - droge boon 
Rijsied/Huttentut
Gritney/Gritney - droge boon
Sitroentsje/Citroentje - droge boon 
Readbûnte Fryske Stokbean/Roodbonte Friese Stokboon
Karwijsied/Karwijzaad
Frysk Beantsje stam/Fries Boontje stam-sperzieboon 
Frysk Beantsje stok/Fries Boontje stok -sperzieboon   
Koudumer Stamsnijbean/Koudumer Stamsnijboon 
Janumer Pronkbean/Janumer Pronkboon 
Waalske Tún- en Ikkerbean/Waalse Tuin en Akkerboon 
Adrie/Adrie
Fryske Kapusiner/Friese Kapucijner
Pûltsje op Reis/Peul op Reis 
Dopeart Fryslân/Doperwt Fryslân 
Frysk Wytbloeiflaaks/Fries Witbloeivlas 
Sumarder Oarlochstabak/Sumarder Oorlogstabak
Fryske Blomkoal/Friese Bloemkool 
Kûgelbeantsje/Kogelboontje - droge boon
Fryske Wytkym/Friese Witkiem - tuinboon
Menamer Rûne Wite Readkop/Menaldumer Ronde Witte Roodkop - raap  

 

FRIESE RASSEN EN GEWASSEN LATEN ZICH ZIEN

Wie zich een beeld wil vormen van de Friese gewassen kan een bezoek brengen aan de door het Werkverband ingerichte demotuinen.Dat zijn er twee. De ene is vanaf half mei ingericht bij het Fries Landboumuseum. Het adres is Felling 6 8912 CG Leeuwarden. De andere vanaf half mei bij De Kruidhof, Schoolstraat 29B te Buitenpost.
Hier worden de meer dan honderd landbouwgewassen uit de collectie van het Werkverband getoond.
Op beide plekken kunnen excursie worden georganiseerd. Opgave: