friese rassen logo 01

Activiteiten

VIJF BIJEENKOMSTEN IN HET FRIES LANDBOUWMUSEUM 

Het Fries Landbouwmuseum organiseert met het Platform Friese Rassen en Gewassen in 2019 op zondagmiddag vijf bijeenkomsten. Ze gaan over onderwerpen die een of meer onderdelen van het werkterrein van het Platform raken. Zie voor de data en onderwerpen de agenda

De bijeenkomsten beginnen om twee uur en eindigen om vier uur. Entree: 7 euro. Graag van te voren opgeven op . Het adres van het Landbouwmuseum is: Felling 6 8912 CG Leeuwarden (Goutum). 

 

EXPOSITIE IN OBE

ObeIn het voorlaatste nummer van OER werd aangekondigd dat er, gewijd aan de Friese rassen en gewassen, in 2020 in het gebouw OBE op het Oldehoofster Kerkhof een grote expositie wordt gehouden. De collecties van de bij het Platform aangesloten organisaties zullen daar met beeldmateriaal getoond worden. Bovendien wordt verduidelijkt hoe een en ander door het Platform beschreven en gedocumenteerd wordt. Het instandhouden en vermeerderen wordt er toegelicht. Duidelijk kan worden hoe de rassen en gewassen bijdragen aan gastronomie en kookkunst. De voorlichting en educatie en de eetgeschiedenis kan ook aan de orde komen. Zo mogelijk worden excursies gehouden naar plekken rond Leeuwarden waar een en ander in levende lijve getoond wordt. Als de financiën het toelaten, wordt bij de opening en later in de tentoonstelling een speciaal voor deze gelegenheid gemaakte film over de werkzaamheden van het Platform uitgebracht. 

Een eetfestijn met producten van de Friese rassen en gewassen hoort er ook bij.     

 

ZADEN EN VERKOOPPUNTEN 

 Gebruik makend van een door Brussel uitgevaardigde regeling voor traditionele variëteiten, brengt het Werkverband Friese Rassen een dertigtal zaden in zakjes op de markt.
Ze worden door groothandel Greijdanus & Brouwer in Heerenveen via de volgende Friese Welkoopvestigingen aangeboden: Heerenveen, Koudum, Burgum, Dokkum, Sneek, Jubbega en Leeuwarden. 
Ze zijn ook te koop bij Dijkstra State in Menaldum, De Doarpstún in Snakkerbuorren, de Kruidhof in Buitenpost en groencentrum Douma in Burgum.   
Ze zijn ook te koop via de website van Streekboer. 
Het overzicht van de aangeboden zaden is ook te downloaden via deze link.

Dit zijn de aangeboden zaden: 

Sûkerij/Cichorei
Grize Sânboekwyt/Grijze Zandboekweit 
Fryske Giele Wâldbean/Friese Gele Woudboon
Sietkse/Sietske - droge boon aan de stok 
Fryske Brune Wâldbean/Friese Bruine Woudboon - droge boon  
Reade Krobbe/Rode Krobbe - droge boon 
Rijsied/Huttentut
Gritney/Gritney - droge boon
Sitroentsje/Citroentje - droge boon 
Readbûnte Fryske Stokbean/Roodbonte Friese Stokboon
Karwijsied/Karwijzaad
Frysk Beantsje stam/Fries Boontje stam-sperzieboon 
Frysk Beantsje stok/Fries Boontje stok -sperzieboon   
Koudumer Stamsnijbean/Koudumer Stamsnijboon 
Janumer Pronkbean/Janumer Pronkboon 
Waalske Tún- en Ikkerbean/Waalse Tuin en Akkerboon 
Adrie/Adrie
Fryske Kapusiner/Friese Kapucijner
Pûltsje op Reis/Peul op Reis 
Dopeart Fryslân/Doperwt Fryslân 
Frysk Wytbloeiflaaks/Fries Witbloeivlas 
Sumarder Oarlochstabak/Sumarder Oorlogstabak
Fryske Blomkoal/Friese Bloemkool 
Friese Stokboon Rinox/Friese Stokboon Rinox
Fryske Wytkym/Friese Witkiem - tuinboon
Menamer Rûne Wite Readkop/Menaldumer Ronde Witte Roodkop - raap  

FRIESE RASSEN EN GEWASSEN LATEN ZICH ZIEN

Het Werkverband Friese rassen richt in de zomer 2019 twee demotuinen in, die vanaf half juni t/m eind september bezichtigd kunnen worden. Hier worden de meer dan honderd in de collectie opgenomen landbouwgewassen getoond. Ze zijn in Fryslân ontstaan of kwamen er vroeger voor. 
De ene tuin is te vinden bij Vijversburg in Tytsjerk, de andere bij het Fries Landbouwmuseum in Goutum.
Op beide plekken kunnen excursies worden georganiseerd. Inlichtingen via

 Boog

De demotuinen bij Vijversburg in Tytskerk