friese rassen logo 01

Brochures

Door het Platform Friese Rassen werd de Platformreeks uitgegeven.
Deze bevat een en twintig onderdelen: 

Tip: als u met de rechtermuisknop de op link klikt, of met [control]-klik, dan kunt u het betreffende bestand meteen op uw computer opslaan.

1. Werken aan verscheidenheid: werkzaamheden van het Platform Friese Rassen en Gewassen. Prijs: €2.50 

2. De Friese rassen en gewassen en grondeigenaars  Prijs: €2.50 

3. De Friese rassen en gewassen en receptuur, kookkunst en gastronomie Prijs: €2.50

4. De Friese rassen en gewassen en streekproducten Prijs: €2.50 

5. De Friese rassen en gewassen en ruimtelijke kwaliteit Prijs: €2.50

6. De Friese rassen en gewassen en de natuurinclusieve landbouw Prijs: €2.50

7. De Friese rassen en gewassen en de stads- en dorpslandbouw Prijs: €2.50 

8. De Friese rassen en gewassen en educatie Prijs: €2.50 

9 - 10 -11 In een drietal brochures wordt verduidelijkt om welke rassen en gewassen het gaat en voorbeelden gegeven van wat er nu al mee gedaan wordt. Prijs: €7.50 per stuk 

12. In een naslagwerk worden de Friese rassen en gewassen uitgebreid beschreven. 
Prijs: €10
12-deel 1  
12-deel 2

13. In 2019 is een uitgebreide documentatie verschenen met teksten en foto's van de rassen. Prijs: €20,00 

14. In de publicatie 'Tiden hawwe tiden' wordt de Friese agrarische geschiedenis vanaf het eerste begin tot de huidige tijd beschreven. Per tijdvak wordt vermeld welke Friese en met Fryslân verwante landbouwgewassen, dierenrassen en fruitrassen zich voordeden. Prijs: €10,00
14-deel 1
14-deel 2

15. Een globale beschrijving van de landbouwgewassencollectie van het Werkverband Friese Rassen en Gewassen. Prijs: €2,50

16. Een globale beschrijving van de Friese en met Fryslân verwante dierenrassen Prijs: €2,50

17. Een globale beschrijving van de Friese en met Fryslân verwante fruitrassen. Prijs: €2,50

18. Een globale beschrijving van de in Fryslân gesignaleerde houtige gewassen Prijs €2,50

19. Het fokken van de Friese of met Fryslân verwante dierenrassen. Prijs: €5,00

20. Het winnen van zaden en knollen van de Friese en met Fryslân verwante landbouwgewassen. Prijs: €5,00

21. Het instandhouden en vermeerderen van het Friese fruit Prijs: €3,00

22. Een introductie van het zaad voor de te telen consumptiegewassen. Prijs: €2,50.

23. Een introductie van het aan te bieden zaad in zakjes en zakken. Prijs: €2,00.

24. FAN FRYSLANS GRUN: Raamplan voor een gebundelde aanpak van de praktische en economische toepassing van de Friese en met Fryslân verwante dierenrassen, landbouwgewassen, fruitrassen en houtige gewassen. Prijs: €5,00

 

Bovengenoemde publicaties kunnen met vermelding van de nummers worden besteld door overmaken van de genoemde bedragen op banknummer NL16 TRIO 0197 646 174 ten name van penningmeester Werkverband Friese Rassen.

Het gehele pakket kan door overmaking van €100,00 via het vermelde banknummer besteld worden. Portokosten: €10,00. Vermeld hierbij wel uw adres! .Vermeld hierbij wel uw adres!

ttt