friese rassen logo 01

Werk­verband Friese Rassen

Biodiversiteit is niet alleen een zaak van wilde natuur, maar ook van gedomesticeerde planten en dieren. In een tijd van extreem ver doorgevoerde specialisatie in de landbouw zijn vele soorten en rassen verdwenen of dreigen te verdwijnen. Steeds meer agrarische producten ontstaan uit steeds minder rassen, met als gevolg versmalling van de genetische diversiteit.

De Friese en met Fryslân verwante landbouwgewassen

Het Werkverband Friese Rassen streeft naar het behoud en de toepassing van de Friese en met Fryslân verwante landbouwgewassen.
Het gaat hierbij onder anderen om het instandhouden en bevorderen van (agro)biodiversiteit. De eigenschappen van de gewassen zullen in de toekomst hard nodig zijn. 
Door de gewassen in stand te houden en toe te passen, bewaren we uit cultuurhistorisch oogpunt waardevolle sporen die eerdere landbouwactiviteiten hebben nagelaten. Een deel van de gewassen vormt uitgangsmateriaal voor het ontwikkelen van agrarische streekproducten.  

Het Platform Friese Rassen en Gewassen

Het Werkverband is een onderdeel van het in 2016 opgerichte Platform Friese Rassen en Gewassen. 
Hiertoe behoren de onder het kopje Links in deze website vermelde organisaties. 
Het Platform werkt aan het algemeen belang als gevolg van de toepassing van de Friese dierrassen, fruitrassen en landbouwgewassen. Sinds kort draagt het Platform ook zorg voor de houtige gewassen, dat zijn de oorspronkelijke bomen en struiken die na één van de IJstijden weer de kop opstaken. 
Sinds kort is het Platform een stichting. 

Het bestuur wordt gevormd door Hinke Fiona Cnossen, Douwe Kiestra, Karst Meijer, Johannes Spyksma en Jantina de Vries-Bellinga. 


 

Ondernemende liefhebbers en liefhebbende ondernemers gezocht!

Het Werkverband is op zoek naar mensen, die hobbymatig of professioneel willen bijdragen aan het instandhouden of toepassen van de Friese rassen en gewassen. 
Dat kan op diverse manieren: volkstuin, boerderij, stads-of dorpstuin, historisch landgoed, enzovoort. 
Laat ons via de contactpagina op deze website weten wat mogelijk uw inbreng zou kunnen zijn. 

Abonnee worden

Wie op de hoogte wil blijven van wat er zich afspeelt bij het Platform Friese Rassen en Gewassen, kan zich door 10 euro of meer over te maken, abonneren op de vier maal in het jaar uitgebrachte nieuwsbrief OER. Het bedrag kan worden overgeschreven op banknummer NL16 TRIO 0197 646 174 ten name van Werkverband Friese Rassen te Burgum. Vermeld om het verzenden mogelijk te maken bij de overschrijving naam en adres. De nieuwsbrief wordt over de post verzonden. Wie deze liever digitaal krijgt, kan het te gebruiken mailadres doorgeven via info@werkverband-friese rassen.nl

Voor contact met het Werkverband Friese Rassen gebruikt u onze contact pagina.