friese rassen logo 01

Nijsgjirrich

De invloed van het grootschalige bedrijfsleven op de wereldwijde voedselproductie neemtzeer snel toe.
Ook de mondiale handel in zaaigoed laat dat duidelijk zien. Een steeds kleiner aantal zeer grote bedrijven monopoliseert de markt. Door de nieuwe Europese regelgeving voor landbouwgewassen, nemen wereldwijd opererende bedrijven onopvallend de Europese markt over. De Europese Commissie dreigt de zeggenschap over de zaden van onze voedselgewassen aan grote zaadbedrijven te geven....maar van wie is zaad nou eigenlijk??? http://vimeo.com/51870861 meer info: http://www.reclaimtheseeds.nl/index.php/achtergrond Door de voorstellen voor de nieuwe EU zadenregulering zal de zadenmarkt zich nog meer concentreren in handen van een klein aantal industriele zadenconcerns. Als deze plannen doorgaan zullen nog meer oude en zeldzame fruit-, groenten- en granenvarieteiten van de markt verdwijnen.

In diverse landen worden boeren ernstig onder druk gezet om zaden af te nemen van de grote zadenconcerns! En het gaat nog veel verder: genetisch gemanipuleerde zaden kunnen ook in de vrije natuur terechtkomen, of op het land van andere boeren. Het genetisch materiaal is gepatenteerd en dus moeten deze boeren een gedeelte van hun winst afstaan. Ook als ze niet om deze zaden hebben gevraagd of ze helemaal niet wilden. In Brazilie hebben boeren de Amerikaanse biotechnologisch multinational Monsanto, die marktleider is van onder andere genetisch gemodificeerde zaden, aangeklaagd. http://www.piepvandaag.nl/monsanto-aangeklaagd/ De algemene diversiteit in eetbare gewassen is de afgelopen decennia schrikbarend teruggelopen en grote bedrijven beschikken over veel (geld en dus) lobbykracht, zij bepalen de agenda steeds meer. Meer weten? Bekijk documentaire 'De wereld volgens Monsanto' (http://www.visionair.nl/)