friese rassen logo 01

Nijsgjirrich

De werkzaamheden van de tot het Platform behorende organisaties richten zich allereerst op het instandhouden van de rassen en gewassen. 

Een tweetal voorbeelden van Friezen die zich wat dit betreft erg verdienstelijk hebben gemaakt zijn Hessel Bouma uit Tirns die zich inzette voor de Friese Roodbonte en Hein Sterk die ervoor zorgde dat een tiental Friese vlasrassen bewaard bleven. 

Er is bij het instandhouden veel werk te verrichten. Vaak moet worden ingegaan tegen gangbare ontwikkelingen. Bovendien gebeurt het door vrijwilligers die vaak ook andere besognes hebben.

Het wordt moeizamer, als geprobeerd wordt de rassen of gewassen te laten toepassen. 

Soms zijn er gunstige perspectieven, zoals bij het inpassen van de beide Friese runderrassen in de natuurinclusieve - en kringlooplandbouw. Veel mogelijkheden biedt ook het verwerken van de geschikte gewassen of rassen in streekproducten. 

Hierbij is het probleem dat het de consument over het algemeen weinig uitmaakt of het hierbij om Fries of ander uitgangsmateriaal gaat. Streekproducten moeten zich volgens hen vooral onderscheiden door de smaak of duurzaamheid doordat het materiaal van dichtbij komt.    

Toch is het toepassen van de rassen en gewassen de beste manier om ze in stand te houden. 

SchapenkaasTVlasT