Home Nijsgjirrich Latest Agro-biodiversiteit
Copyright © 2012 - 2019 - Stichting Werkverband Friese Rassen - Alle Rechten voorbehouden
Agro-biodiversiteit PDF Afdrukken E-mailadres

Biodiversiteit is niet alleen een zaak van wilde natuur, maar ook van gedomesticeerde planten en dieren. In een tijd van extreem ver doorgevoerde specialisatie in de landbouw zijn vele soorten en rassen verdwenen of dreigen te verdwijnen. Steeds meer agrarische producten ontstaan uit steeds minder rassen, met als gevolg versmalling van de genetische diversiteit. 

 

Zoals appels: de appels die in de winkels liggen, zijn vaak resultaat van ver doorgevoerde inteelt; in het bijzonder zes bekende rassen vind je meerdere malen terug in de stamboom van commerciële appels. Elk van die zes rassen zijn lekker en mooi (bij gebruik van bestrijdingsmiddelen in de fruitteelt!), maar hebben in de biologische en/of particuliere fruitteelt ook elk hardnekkig last van bepaalde ziekte's. Zo heeft James Grieve veel last van kanker en bloedluis, Golden Delicious van schurft en virussen, Jonathan van meeldauw en Jonathan-spot, McIntosh van schurft, meeldauw en kanker, Red Delicious van schurft, en Cox' Orange Pippin veel last van alle bovengenoemde problemen! Door met deze rassen steeds verder te telen, neemt dus niet alleen de genetische diversiteit af, maar de gevoeligheid voor ziektes en plagen neemt toe! De Duitser Hans Joachim Bannier heeft hier een interessant stuk over geschreven:  http://www.suttonelms.org.uk/apple-vitality.html (engels. (zie ook www.fruitynfryslân.nl))