Copyright © 2012 - 2019 - Stichting Werkverband Friese Rassen - Alle Rechten voorbehouden
Latest
Vlas ras van het jaar PDF Afdrukken E-mailadres

Het Werkverband Friese Rassen riep het met Fryslan verwante vlas in 2017 uit tot ras van het jaar. In de Friese terpen werd vrij veel zaad van dit gewas gevonden. De teelt kwam in de provincie pas in de zeventiede eeuw goed op gang. Deze is dan in handen van gardeniers die voor een jaar een stuk grond huren van een boer die dat met het oog op de vruchtwisseling in die periode niet nodig heeft. Later krimpt de teelt asl gevolg van het verbouwen van meer aardappelen. In de negentiende eeuw zien we een toename. Dan is Fryslan het belangrijkste vlasbouwgebied in Nederland.

Fries Witbloei Vlas
Worp van Byma beschrijft hoe gardenier Geert Geerts Bijlstra uit Foudgum tussen zijn blauwbloeiend vlas witbloeiende planten ontdekte: "Het was 1816. Op een zondag, de juiste dag kan ik niet aangeven, dat ik naar gewoonte 's middags hetzelfde bezigtigde, viel mijn aandacht op een vlasstengel, welke een witte in plaats van een blauwe bloem droeg. Nauwkeurig rondziende of ik meer dergelijke kon opsporen, vond ik in 't geheel zeven die zich op deze wijze onderscheidden."
Bijlsma bewaart deze planten, wint daarvan zaad en vermeerdert dat jaar op jaar. Zo ontstaat het Fries Witbloeivlas. Na enkelejaren heeft hij genoeg voor zij hele vlasareaal.
Het onder natuurlijke omstandigheden ontstane landras heeft aanmerkelijke voordelen boven het eerder in Fryslan uit de Baltische landen geimporteerde blauwbloeiende zaad. Maar het duurt geruime tijd voordat hij zijn collega's in de provincie daarvan overtuigd heeft. Als door oorlogsomstandigheden de aanvoer van het Baltische zaad onmogelijk wordt, krijgt het Fries Witbloeivlas ruime verspreiding over geheel Europa. Het is volgens sommigen geschikt als vezel- en als olievlas.

Friese vlasfabrieken
In 1985 gaat een commissie van de Friese Mij naar Belgie om een studie te maken van de vlasindustrie en de techniek van het roten. Enkele jaren daarna reist baron Theo Rengers uit Oenkerk met vlasser J.J. Westra ook naar dat land om zich te laten voorlichten. Na zijn thuiskomst wordt de Vereeniging tot bevordering der vlasindustrie, gevestigd te Oenkerk opgericht.
In Molenend wordt een vlasfabriek gesticht, later gevolgd door een bedrijf in Noordbergum. Tijdens de Eerste Wereldoorlog, als Belgie in oorlog is, beleven beide fabrieken ongekende bloei.
Pas in 1907 wordt een groot deel van de in de provincie geteelde vlas ook daar verwerkt.
Door toepassing van kunststoffen vermindert de vraag naar linnen op den duur. De Friese vlasfabrieken worden gesloten.

Twaalf Friese varieteiten
In 1925 ontstaan onder leiding van prof.dr.ir. J.C. Dorst op het proefbedrijf van de Friese Maatschappij van Landbouw te Engelum de eerste selecties uit het Friese witbloeivlas. Zo ontstaat de Alba. Weldra volgen Concordia en Bella. In 1929 selecteert Dorst het succesvolle ras Conurrent. Het wordt overal in Europa toegepast. Later volgen de gedeeltelijk in Metslawier ontwikkelde varieteiten: Rembrandt, Saskia, Solido, Noblesse, Nynke, Natasja en Berber. Ongeveer de helft van deze rassen zijn blauwbloeiers.
Het witbloeiend vlas is volgens Dorst sterker en beter bestand tegen schadelijke invloeden.
De vroege en de late vlassoorten lopen volgens Dorst qua rijptijd ongeveer veertien dagen uiteen.

 
Reclaim the seeds PDF Afdrukken E-mailadres

De invloed van het grootschalige bedrijfsleven op de wereldwijde voedselproductie neemtzeer snel toe.

Ook de mondiale handel in zaaigoed laat dat duidelijk zien. Een steeds kleiner aantal zeer grote bedrijven monopoliseert de markt. Terwijl wordt gewerkt aan de nieuwe Europese regelgeving voor landbouwgewassen, nemen wereldwijd opererende bedrijven onopvallend de Europese markt over. De Europese Commissie dreigt de zeggenschap over de zaden van onze voedselgewassen aan grote zaadbedrijven te geven....maar van wie is zaad nou eigenlijk??? http://vimeo.com/51870861 meer info: http://www.reclaimtheseeds.nl/index.php/achtergrond Door de voorstellen voor de nieuwe EU zadenregulering zal de zadenmarkt zich nog meer concentreren in handen van een klein aantal industriele zadenconcerns. Als deze plannen doorgaan zullen nog meer oude en zeldzame fruit-, groenten- en granenvarieteiten van de markt verdwijnen. Meer info:

Seeds Sof

http://www.filmsforaction.org/watch/vandana_shivas_seed_freedom_with_david_holmgren_permaculture_monsanto_gmo/ In diverse landen worden boeren ernstig onder druk gezet om zaden af te nemen van de grote zadenconcerns! En het gaat nog veel verder: genetisch gemanipuleerde zaden kunnen ook in de vrije natuur terechtkomen, of op het land van andere boeren. Het genetisch materiaal is gepatenteerd en dus moeten deze boeren een gedeelte van hun winst afstaan. Ook als ze niet om deze zaden hebben gevraagd of ze helemaal niet wilden. In Brazilie hebben boeren de Amerikaanse biotechnologisch multinational Monsanto, die marktleider is van onder andere genetisch gemodificeerde zaden, aangeklaagd. http://www.piepvandaag.nl/monsanto-aangeklaagd/ De algemene diversiteit in eetbare gewassen is de afgelopen decennia schrikbarend teruggelopen en grote bedrijven beschikken over veel (geld en dus) lobbykracht, zij bepalen de agenda steeds meer. Meer weten? Bekijk documentaire 'De wereld volgens Monsanto' (http://www.visionair.nl/)

 
Cultuur-historie PDF Afdrukken E-mailadres

Cultuur-historie

Er zijn nog negen dierrassen die van oudsher verbonden zijn met Friesland: de Fries Roodbonte en Fries-Hollandse Zwartbonte runderen; het Friese melkschaap en Zwartblesschaap; de Landgeit; het Friese paard; de Friese hoenders; de Stabij en de Wetterhoun.

 

Ze worden gelukkig gekoesterd door liefhebbers, verenigd in stamboeken en verenigingen, zie voor adressen bij Links.

 

 

 
Agro-biodiversiteit PDF Afdrukken E-mailadres

Biodiversiteit is niet alleen een zaak van wilde natuur, maar ook van gedomesticeerde planten en dieren. In een tijd van extreem ver doorgevoerde specialisatie in de landbouw zijn vele soorten en rassen verdwenen of dreigen te verdwijnen. Steeds meer agrarische producten ontstaan uit steeds minder rassen, met als gevolg versmalling van de genetische diversiteit. 

 

Zoals appels: de appels die in de winkels liggen, zijn vaak resultaat van ver doorgevoerde inteelt; in het bijzonder zes bekende rassen vind je meerdere malen terug in de stamboom van commerciële appels. Elk van die zes rassen zijn lekker en mooi (bij gebruik van bestrijdingsmiddelen in de fruitteelt!), maar hebben in de biologische en/of particuliere fruitteelt ook elk hardnekkig last van bepaalde ziekte's. Zo heeft James Grieve veel last van kanker en bloedluis, Golden Delicious van schurft en virussen, Jonathan van meeldauw en Jonathan-spot, McIntosh van schurft, meeldauw en kanker, Red Delicious van schurft, en Cox' Orange Pippin veel last van alle bovengenoemde problemen! Door met deze rassen steeds verder te telen, neemt dus niet alleen de genetische diversiteit af, maar de gevoeligheid voor ziektes en plagen neemt toe! De Duitser Hans Joachim Bannier heeft hier een interessant stuk over geschreven:  http://www.suttonelms.org.uk/apple-vitality.html (engels. (zie ook www.fruitynfryslân.nl))
 
Meer artikelen...
<< Start < Vorige 1 2 Volgende > Einde >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL